Byggestyring :
Maimann & Co A/S udfører alle former for byggestyring, herunder skal nævnes de væsentligste.

Projekteringsledelse :
Projekteringsledelse omfatter styring af Arkitekter, Ingeniører på alle niveauer i et byggesagsforløb for udarbejdelse af relevant tegningsmateriale, ansøgning om byggetilladelser, konstruktions tilladelser samt overholdelse af alle normer bekendtgørelser, servitutter m.v.

Projektledelse :
Projektledelse er styring af hele byggesagen fra start til slut. Dette indebærer koordinering af alle overordnede aktiviteter , såsom koordinering af arkitekter, Ingeniører udførende entreprenører, tidsplanlægning samt ikke mindst bygherrens ønsker implementeret i byggeprocessen.

Entrepriseledelse :
Dette indebærer koordinering af de enkelte entrepriser med hensyn til tid, økonomi, kvalitet og sikkerhedsledelse under byggeriets gang.

Egenproduktionsledelse :
Afhængig af hvilken entreprise der er tale om, er denne form, ledelse og styring af egne folk der udfører arbejdet. Dette gøres med hensyn til akkordering, tid, sikkerhed og udarbejdelse af nødvendig kvalitets dokumentation.

Maimann & Co A/S har gennem mange år oparbejdet stor erfaring i disse former for ledelse, og de som kunde kan altid være sikker på, at deres byggesag vil blive varetaget på forsvarlig måde.
Maimann & Co A/S
Strandvejen 19 - 4671 Strøby - Tlf. 21 65 77 36 - Fax 56 57 77 56 - CVR-nr. 27 64 97 93