Entrepriseformer :
Der findes flere forskellige entrepriseformer i og under en byggeproces, men hvad betyder disse. Herunder er givet en kort beskrivelse af de mest almindelige former, således at De kan tage stilling til hvilken, der passer ind i netop Deres projekt.

Totalentreprise :
Står De for at skulle bygge et nyt hus, det være sig bolig, kontor, lager, forretning eller anden form for byggeri, og har De ikke andet end en god idé og vil De ikke selv deltage i byggeprocessen, er denne entrepriseform lige noget for Dem. Maimann & Co A/S har udført mange byggerier i totalentreprise, hvor byggeriet er afleveret nøglefærdigt. Maimann & Co står for hele byggeprocessen fra start til slut , således at der kun er en juridisk samarbejdspartner. Vi sørger for i samarbejde med vores arkitekt og ingeniør at udarbejde projekt og indsende det til de fornødne myndigheder, opnå de respektive myndighedsgodkendelser og tilladelser, samt være den ansvarlige under hele byggesagsforløbet.

Totalentreprise kan sammenfattes kort i følgende punkter :
Sikkert beslutningsgrundlag.
Overblik i sagsforløbet.
Kort og effektiv byggeproces.
Tid og pris i faste rammer.
Entydig placering af ansvar.

Hovedentreprise :
Hovedentreprise egner sig til den bygherre, der vil sikre sig fuldt indblik i planlægningen af et byggesagsforløb. Bygherren tegner selv kontrakt med Arkitekter, Ingeniører og byplanlæggere samt sørger for alle nødvendige myndighedsgodkendelser og offentlige tilladelser. Herefter tegner bygherren kontrakt med en hovedentreprenør, der forestår byggeprocessen fra start til slut. Dette betyder at bygherren kun har en juridisk person (hovedentreprenøren) til at forestå den praktiske del af byggearbejdet. En væsentlig del af Maimann & Co A/S byggeopgaver består af denne entrepriseform.

Fagentreprise :
Denne entrepriseform er kun for den professionelle bygherre, der mestrer alle facetter af en byggeproces. Her styrer bygherren selv hele sagsforløbet (evt. ved hjælp af en rådgiver). Ved denne entrepriseform forestår bygherren selv al indhentning af myndighedsgodkendelser, tilladelser, styring af økonomi, tid, kvalitet og styring af de enkelte fagentreprenører (byggeledelse). Maimann & Co A/S udfører selv en del opgaver under denne entrepriseform, som kan ses under menuen egenproduktion.
Maimann & Co A/S
Strandvejen 19 - 4671 Strøby - Tlf. 21 65 77 36 - Fax 56 57 77 56 - CVR-nr. 27 64 97 93